Slovenska škofovska konferenca


Svet evropskih škofovskih konferenc (CCEE) vključuje vseh triintrideset evropskih škofovskih konferenc, ki jih zastopajo njihovi predsedniki. Člani Sveta so tudi nadškofje iz Luksemburga, Kneževine Monako, Cipra in škof iz Kišinjeva (Moldavija). Predsednik Sveta je kardinal Péter Erdö, nadškof iz Esztergoma-Budimpešte in madžarski primas, podpredsednika pa sta kardinal Josip Bozanić, zagrebški nadškof, in kardinal Jean-Pierre Ricard, nadškof iz Bordeauxa. Generalni tajnik Sveta je dr. Duarte da Cunha, sedež tajništva pa je v St. Gallenu v Švici.

Komisija škofovskih konferenc Evropske unije (COMECE) povezuje škofovske konference članic Evropske unije in ima sedež v Bruslju v Belgiji. Generalni tajnik COMECE je prof. dr. Piotr Mazurkiewicz. Slovenska škofovska konferenca (SŠK) je polnopravna članica COMECE od 1. maja 2004 dalje. SŠK je v COMECE od vključitve dalje zastopal nadškof msgr. dr. Anton Stres, od 11. januarja 2010 pa jo zastopa mariborski nadškof metropolit msgr. dr. Marjan Turnšek. Več informacij o Komisiji škofovskih konferenc Evropske unije najdete na njihovi spletni strani.