Katoliške šole in semenišča

Teološka fakulteta v Ljubljani z oddelkom v Mariboru (ustanovljen leta 1968) je bila ustanovljena leta 1919, izključena iz Univerze v Ljubljani leta 1952, zopet članica Univerze leta 1992.

Bogoslovno semenišče v Ljubljani

Bogoslovno semenišče v Mariboru

Škofijska gimnazija v Vipavi (koprska škofija) je nastala iz Srednje verske šole, namenjene vzgoji malosemeniščnikov, začetek delovanja 1991.

Gimnazija Želimlje je nastala iz Salezijanske srednje verske šole za malosemeniščnike, začetek delovanja 1991.

Škofijska klasična gimnazija v Šentvidu v Ljubljani je zopet začela delovati (ustanovljena 1905, prenehala leta 1945) leta 1993.

Škofijska gimnazija Anton Martin Slomšek, Maribor

Osnovna šola Alojzija Šuštarja Ljubljana-Šentvid.

Cerkev na Slovenskem ima dve bogoslovni semenišči (v Ljubljani za koprsko in ljubljansko, v Mariboru za mariborsko škofijo). V Mariboru je tudi malo semenišče za dijake, ki obiskujejo srednje šole, ter pripravljalni letnik (za Teološko fakulteto) za bogoslovce, ki so obiskovali poklicne šole. Koprska in ljubljanska škofija imata malo semenišče v Vipavi.