Ureditev

Ljubljanska metropolija

 

Ljubljanski metropoliji predseduje ljubljanski nadškof msgr. dr. Anton Stres. Obsega koprsko in novomeško škofijo ter ljubljansko nadškofijo.

Nadškofija Ljubljana

Ljubljanska škofija je bila ustanovljena leta 1461, prvič je bila sedež nadškofije in metropolije v letih 1788 do 1807, v nadškofijo pa je bila ponovno povzdignjena leta 1961 (Janez XXIII.), metropolija pa je postala leta 1968 (Pavel VI.).

Glavna zavetnika nadškofije: sv. Ciril in Metod - 5. julij
Zavetnik mesta ljubljane: sv. Jurij - 23. april Zavetnik stolne cerkve: Sv. Nikolaj - 6. december
Nadškof metropolit: msgr. dr. Anton Stres
Sedež škofije: Ciril Metodov trg 4, 1000 LJUBLJANA
Stolna cerkev sv. Nikolaja
Dekanije: Cerknica, Domžale, Grosuplje, Kamnik, Kranj, Litija, Ljubljana – Center, Ljubljana – Moste, Ljubljana – Šentvid, Ljubljana - Vič - Rakovnik, Radovljica, Ribnica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Vrhnika, Zagorje

  Število prebivalcev Število katoličanov Število dekanij Število župnij Površina v km2
Nadškofija Ljubljana
754975

573527

17

232

6134,1

_

Škofija Koper

Glavni zavetnik škofije: sv. Jožef, delavec - 1. maj
Zavetnik stolne cerkve: Marija Vnebovzeta - 15. avgust
Škof ordinarij: msgr. Metod pirih
Sedež škofije: Trg Brolo 11, 6000 Koper
Stolna cerkev Marije Vnebovzete
Dekanije: Dekani, Idrija-Cerkno, Ilirska Bistrica, Kobarid, Koper, Kraška dekanija, Nova Gorica, Postojna, Šempeter, Tolmin, Vipavska dekanija.

  Število prebivalcev Število katoličanov Število dekanij Število župnij Površina v km2
Škofija
Koper

260.786

194.322

11

189

4.306

-

Škofija Novo Mesto

Zavetnik stolne cerkve: Sv. Nikolaj - 6. december
Škof ordinarij: msgr. Andrej Glavan
Sedež škofije: Kapiteljska ulica 1, 8000 NOVO MESTO
Stolna cerkev sv. Nikolaja, dosedanja župnijska cerkev Novo mesto – Kapitelj
Dekanije: Črnomelj, Kočevje, Leskovec, Novo mesto, Trebnje, Žužemberk

  Število prebivalcev Število katoličanov Število dekanij Število župnij Površina v km2
Škofija
Novo mesto

159595

137424

6

72

2159,9


 

Mariborska metropolija

 

Mariborski metropoliji predseduje msgr. dr. Marjan Turnšek. Papež Benedikt XVI. je nadškofa Turnška za mariborskega nadškofa metropolita imenoval 3. februarja 2011.

Mariborska metropolija obsega Škofijo Celje, Škofijo Murska Sobota ter Nadškofijo Maribor.

Nadškofija Maribor

Glavni zavetnik nadškofije: Sv. Andrej, apostol - 30.novembra
Drugotna zavetnika nadškofije: Sv. Ciril in Metod, slovanska apostola - 5. julija
Zavetnik stolne cerkve: Sv. Janez krstnik - 24. junij
Dekanije:

  Število prebivalcev Število katoličanov Število dekanij Število župnij Površina v km2
Nadškofija Maribor
422187

359202

12

144

3742

-

Škofija Celje

Zavetnik stolne cerkve: Sv. Danijel
Škof ordinarij: msgr. dr. Stanko Lipovšek

Sedež škofije: Slomškov trg 2, p. p. 313, 3001 CELJE
Stolna cerkev sv. Danijela
Dekanije: Celje, Nova Cerkev (brez župnije Vitanje), Žalec, Kozje, Rogatec (brez župnij Stoperce in Žetale), Šmarje pri Jelšah, Braslovče, Gornji Grad, Šaleška dolina, Laško, Videm ob Savi

  Število prebivalcev Število katoličanov Število dekanij Število župnij Površina v km2
Škofija Celje
287529

235367

11

111

2652

-

Škofija Murska Sobota

Zavetnik stolne cerkve: Sv. Nikolaj - 6. december
Škof ordinarij: msgr. dr. Peter Štumpf Sedež škofije: Gregorčičeva 4, 9000 MURSKA SOBOTA
Stolna cerkev sv. Nikolaja
Dekanije: Lendava, Ljutomer, Murska Sobota

  Število prebivalcev Število katoličanov Število dekanij Število župnij Površina v km2
Škofija
Murska Sobota

120146

95463

3

36

1104